TA108 Pneumatic Grips (3.5 kN / 7 bar)

In stock
SKU
52
  • Clamping force: 3.5 kN / 7 bar
  • Temperature range: 0
  • Clamping force: 3.5 kN / 7 bar
  • Temperature range: 0
More Information
Grip/Fixture Category Pneumatic Grips